top of page

Advies

Cosseco geeft advies op het gebied van de verbinding ondernemen, onderwijs en ondersteuning. Wij werken voor diverse doelgroepen, bedrijven, (zorg)instanties en onderwijsinstellingen.  Altijd zal de vraag en de behoefte van de klant centraal staan.

 

  

Vertaling

 

Cosseco zorgt ervoor dat wat we als antwoord op uw vraag en behoefte hebben bedacht ook werkt in de praktijk. Dat doen we niet alleen door strategisch te denken, maar vooral de koppeling maken naar praktisch handelen.  Passende oplossingen werkbaar vertaald in uw organisatie.

  •  Van docent naar begleider.
  •  Quickscan / nulmeting (wet kwaliteit VSO & Pro 2013)
  •  Tools en training voor docenten gericht op het nieuwe leren.
  •  Visieontwikkeling (schoolstrategie vastgelegd in beleidshandboek)

Creativiteit

 

Cosseco werkt vanuit een brede blik op ondernemen, onderwijs en ondersteuning vanuit verschillende perspectieven. In de dynamiek van de politiek-maatschappelijke en economische ontwikkelingen liggen de kansen. Bedrijven krijgen meer maatschappelijke verantwoordelijkheid, het onderwijs staat in de schijnwerpers, instellingen moeten aan steeds meer, hogere en verschillende verwachtingen voldoen. Dat vereist daadkracht, creativiteit en de mouwen opstropen

  •  Deskundigheidsbevordering
  •  Opbrengstgericht werken

Oplossingen

 

Cosseco kan u helpen bij het vinden van creatieve oplossingen voor de organisatie, het team of het individu. We zetten onze kennis en ervaring in om deze oplossingen ook echt in uw organisatie te laten werken.

  •  Methodische loopbaanbegeleiding

In the middle of difficulty lies

opportunity

- Albert Einstein-​

bottom of page