top of page

Trainingen, workshops en studiedagen.

Je talenten en competenties verder ontdekken, ervaren en toepassen. Een verschil maken voor jezelf en je omgeving. De trainingen en workshops van Cosseco maken het mogelijk.

Cosseco inspireert je om je professionaliteit verder te ontwikkelen, die je inspireert om net dat stapje verder te zetten. Elke training bestaat uit meerdere modules waardoor je stapsgewijs leert en hoe je deze nieuwe competenties optimaal kunt gebruiken in binnen je organisatie, maar ook persoonlijk. Wij gaan daarbij uit van de ervarings leer, zodat je deze nieuwe kennis direct kunt toepassen.

Bij onze trainingen gaat het er om dat je je bewust wordt van je kennis, je eigen houding, je eigen gedrag, je vermogen op zelfreflectie. Onze trainingen zijn altijd maatwerk, afhankelijk van de groep, de vraag, de wens van de organisatie en individu. De trainingen van Cosseco koppelen theorie aan de praktijk.

Een aantal trainingen is voor medewerkers, studenten binnen onderwijs en zorg en voor medewerkers in het bedrijfsleven die met mensen werken met een (licht) verstandelijke beperking.

Ook voor de invulling van uw studiedagen kunt u bij ons terecht, vanuit uw vraag of wens kunnen wij een gericht voorstel doen.

KeCo training

 

KeCo training: een cursus van drie dagdelen waar het doel is om realistische reflectie momenten te creëren in een veilige en ondersteunende omgeving. Zoals in een flight simulator, deelnemers leren nieuwe competenties en winnen aan zelfinzicht en zelfvertrouwen als ze leren hoe om te gaan met gevoelige interacties. KeCo confronteert de deelnemers met de emoties waar ze dagelijks mee te maken krijgen en geeft inzicht en tools hoe hier op een positieve manier mee om te gaan.

Een training voor docenten/ begeleiders

O>O training

 

Van Overnemen naar Ondersteunen.

De taak van leerkrachten binnen het (speciaal) onderwijs en begeleiders binnen zorg en welzijn vraagt in deze tijd om een nieuwe attitude en werkwijze. Leerlingen en clienten maken een ontwikkeling door van afhankelijkheid naar zelfbepaling. Binnen de training wordt gewerkt met diverse methodieken die uitgebreid in de praktijk gebracht kunnen worden. De trainingen worden bij voorkeur in company gegeven, train de trainen, groepen, passend bij uw vraag.

Een training gebaseerd op o.a. de methodieken zoals Eigen Initiatief Model, Begeleid Ontdekkend Leren, Human Dynamics, acht interactieve vormen van intelligentie. Het doel van deze training is om als begleider een leerling, client, deelnemer, zelf zal leren nadenken. Wat wil ik bereiken? Wat heb ik daarbij nodig en hoe ga ik het aanpakken. Dit zijn denkvragen die iemand helpen zelf verantwoordelijk te zijn voor allerlei zaken in het dagelijks leven. Hoe kan je als docent/ begeleider in de rol van coach stappen en de leerling/client in zijn of haar kracht zetten.

Een inspirerende training voor docenten en begeleiders.

Visiemeter

 

Dé start voor een discussie over visie
 

Hoe is het gesteld met jouw visie op mensen met een beperking? En wat vind jij belangrijk in hun ondersteuning?

De Visiemeter is een prima instrument om jezelf een spiegel voor te houden of een discussie over visie in jouw team te starten. De Visiemeter is een vragenlijst voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking. Aan de invuller wordt gevraagd te reageren op uitspraken over herkenbare situaties in de zorg.
Aan de hand van de door de invuller gekozen items kan een visieprofiel worden gemaakt. Dat geeft een beeld van de accenten die iemand in zijn visie, en daarmee in het dagelijks werk, legt.

 

De Visiemeter kan een individuele begeleider een spiegel voorhouden, maar krijgt nog meer waarde wanneer hij wordt gebruikt als uitgangspunt voor gesprekken in teams.

In the middle of difficulty lies

opportunity

- Albert Einstein-​

bottom of page