top of page

Individuele trajecten

Ons aanbod is zeer uiteenlopend en individueel van aard. Aan elke begeleiding liggen overleg en expertise ten grondslag die uiteindelijk een traject bepalen. Onderstaande begeleidingsaspecten maken deel uit van ons aanbod. Deze onderdelen kunnen apart staan of in een traject samengenomen worden. Vaak is er overlap tussen de verschillende gebieden. Deze vorm van begeleiding is in de meeste gevallen begeleiding vanuit een PGB.

 

Individuele ondersteuning en begeleiding

 

De begeleiding is altijd aangepast op de hulpvraag. De invulling van de begeleiding en de verschillende elementen hangt af van de situatie waarin zich de jongere en zijn omgeving bevindt. Ook de frequentie en de intensiteit hangen af van de hulpvraag. De volgende elementen kunnen onderdeel zijn van de begeleiding:

 

 • Bevorderen van de zelfredzaamheid

 • Bevorderen van de sociale zelfredzaamheid

 • Emotie regulatie

 • Oefenen met en corrigeren van probleemgedrag

 • Concentratieproblemen

 • Opstellen van een dagbesteding

 • Ritme, structuur en regelmaat aanbrengen

 • Begeleiding bij alledaagse situaties

 • Begrip bevorderen omtrent de beperking

 • Ondersteuning van ouders in de omgang met de cliënt/de situatie

 • Handvatten bieden om te automatiseren en ouders/verzorgers handiger te maken

 • Begeleiding van de voortgang bij onderwijs & werk

 • In stand houden/herstellen van de deelname aan onderwijs of werk

 • Sociale Vaardigheden Training (SoVa Training)

 • Assertiviteitstraining

 • Individuele begeleiding schoolwerk

 

In the middle of difficulty lies

opportunity

- Albert Einstein-​

bottom of page